Misaka Sponsorprogram

Befri en hel landsby fra fattigdom
– ét barn af gangen.

Umiddelbart ligner Misaka så mange andre zambianske landsbyer i bushen; stråtækte lerhytter, barfodede børn i alle aldre, gamle bønder med hakken over skuldren, ranke kvinder med vandbeholdere på hovedet, virvar af vilde hunde, høns og geder. Et klassisk eksempel på livet under fattigdomsgrænsen i sydlige Afrika.

Alligevel skal man ikke opholde sig mange timer i Misaka for at bemærke forskellen. Blandt de lokale er der en stærk vilje til en bedre fremtid for næste generation. Jane & Manfred Jere er nøglepersoner i den udvikling. Under deres ledelse er der i Misaka blevet opført en lokal skole med 350 elever. Sponsorer et barn nu!

Udlændinge som arbejdede med i den proces, opdagede snart at Jane & Manfred ikke blot er hårdtarbejdende ildsjæle, men at de også kan betros stort økonomisk ansvar uden at pengene forsvinder i forkerte lommer. De rette folk til at lede et sponsorprogram.

Sponsorprogrammet

Du har mulighed for personlig involvering – ikke i en stor organisation med langt fra giver til modtager – i Misaka kommer du helt tæt på og kan støtte op om udviklingen af et lokalsamfund.

  1. Du tilmelder dig sponsorprogrammet ved at udfylde formularen til højre. Herefter udvælger vi et barn i den ønskede kategori og sender postkort med oplysninger om barnet og betalingsinformationer.
  2. Beløbet på 75 kr. indbetales senest d. 5. i hver måned ved bankoverførsel til Apostolsk Kirkes Mission, Kontonummer 1569-2056666. Indbetalingen mærkes "Misaka + barnets elevnummer". Bidraget er fradragsberettiget. 5% af beløbet går til administration.
  3. Dit bidrag er en personlig hjælp til et barn hvis udviklking du kan følge. To gange om året opdateres du om barnet; den ene gang pr. mail, den anden ved brev/tegning fra barnet selv.

 

 

For 75 kr. i måneden sikrer du et af Misaka’s fattigste børn skolegang. Samtidig støtter du skolens madprogram som skal sikre alle børn et ernæringsrigt morgenmåltid, der giver øget energi og koncentration gennem skoletimerne.

Målet er at 150 elever skal støttes gennem sponsorprogrammet, så alle børn i Misaka sikres basis for videre uddannelse. For hver 30 støttede elever er det muligt at give et måltid til skolens elever én dag i ugen. Når målet om 150 elever i sponsorprogrammet nås, vil det altså være muligt at sikre alle skolebørn et måltid mad alle hverdage.

Uddannelse og landbrug – nøglerne til vækst

Vækst i Miska afhænger af uddannelse og forbedrede landbrugsmetoder. Sagt på en anden måde skal børnene sikres effektiv skolegang mens forældrene skal koncentrere sig om bedre høstudbytte.
Skoleuniform er ikke et krav i Misaka og skolepengene holdes lave for at sikre skolegang til så mange som muligt. Alligevel kæmper mange familier økonomisk for at sende deres børn i skole. Selv de familier som kan klare skolepengene har ofte ikke råd til at sende deres børn afsted på et godt morgenmåltid. Nogle børn går 10 km. til og fra skole på tom mave. Deres eneste måltid bliver serveret hen på eftermiddagen når de er hjemme igen.

Én af lærerne på skolen fortæller om sin barndom hvor familien i et halvt år ikke havde mad:

“Man sidder i skolen og ser lærerens mund bevæge sig, men der kommer ingen ord ud. Man lever i en boble fjern fra sin omverden.”

Indlæring på lokale grønsager

Sund kost og søvn er basale elementer for god indlæring. Misaka Sponsorprogram skal være med til at sikre de mest udsatte børn skolegang, og samtidig skabe økonomisk basis for en madordning i skolen.

Grøntsagerne dyrkes direkte på skolens grund hvor det er målet at køkkenhaven også skal fungere som læringssted til bedre landbrugsmetoder for de lokale. Børnene deltager i den lettere del af arbejdet som såning og vanding af køkkenhaven. Hvad der ikke dyrkes i køkkenhaven, vil blive indkøbt hos de lokale bønder så man sikrer at pengene til madordningen skaber størst udbytte i lokalsamfundet.

Om Misaka

Misaka er en landsby med omkring 2000 indbyggere, heraf 350 børn i den skolepligtige alder. Størstedelen lever under fattigdomsgrænsen som småbønder der er helt afhængige af deres høstudbytte. Med fejlernæring og manglende adgang til rent drikkevand følger en lang række sygdomme og et liv under trange vilkår.

Skolen i Misaka blev startet i 2001 og har 9 lærere ansatte. Skolen dækker 1.-9. klasse med omkring 35 elever i hver klasse. Efter bestået 9. klasses eksamen skal eleverne fortsætte deres 10.-12. klasse i Ndola som ligger omkring 20 km. fra Misaka.